Je feest plannen en het geld

Je feest plannen en het geld

Voor een kleiner feestbedrijf lijkt het misschien een overbodige luxe en voor een groter bedrijf zijn de hoge(re) kosten waarschijnlijk een heikel punt, maar het inschakelen van een financieel specialist kan voor zowel kleine als grote bedrijven een belangrijke toegevoegde waarde voor het bedrijf hebben. Een accountant of boekhouder zet financiële zaken voor u op een rijtje en wijst u op fiscale en financiële zaken waar u zelf niet aan gedacht zou kunnen hebben. Een boekhouder is op de hoogte van de actuele fiscale wet- en regelgeving.

Wat doet een boekhouder

Een boekhouder werkt zelfstandig of is verbonden aan een administratiekantoor. Brockbernd is daar een voorbeeld van. De accountant verzamelt en controleert financiële aangelegenheden van een bedrijf. Hij stelt een jaarrekening op of kijkt deze na of dit jaarverslag een juist en volledig beeld geeft van de financiële positie van een bedrijf. Kloppen die gegevens, dan geeft de accountant een verklaring af. De accountant is een betrouwbaar en onafhankelijk persoon. Zijn accountantsverklaring is interessant voor eventuele aandeelhouders van een bedrijf, maar voor financiële instellingen bij krediet- en subsidieaanvragen. Een accountant is niet hetzelfde als een administratiekantoor. Alleen de accountant heeft de bevoegdheid een accountantsverklaring af te geven. 

Overige taken accountant

Een accountant kan helpen een bepaalde financiële strategie te bepalen. Zo kan hij bijvoorbeeld de financiële en fiscale gevolgen weergeven bij het volgen van een bepaald beleid. Dat geeft u veel informatie over de te verwachten consequenties wanneer u een bepaalde koers uit wilt zetten, bij een grote investering bijvoorbeeld. Een accountant geeft ook advies bij het starten of beëindigen van een onderneming, een overname of andere financieel gerelateerde aangelegenheden.

Betrouwbaarheid accountant

Een accountant moet gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat de accountant werkt volgens strenge richtlijnen die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie NBA. Zo moeten accountants jaarlijks een minimum aantal uren tijd besteden aan scholing. Ze moeten over voldoende kennis beschikken over de laatste ontwikkelingen, wetten en regels op financieel gebied. De NBA bepaalt over welke onderwerpen er die kennis moet zijn. De kennis van een gecertificeerde accountant is dus altijd actueel.

Accountant verplicht?

Een accountantscontrole op de jaarrekening is in principe verplicht voor alle rechtspersonen (NV’s, BV’s en dergelijke) in Nederland, maar de zogenaamde kleine rechtspersonen zijn hiervan vrijgesteld. Bedrijven die twee jaar achtereenvolgens een omzet van 8,8 miljoen euro hebben gehaald met een balanstotaal van 4,4 miljoen euro en 50 werknemers in dienst hebben, komen niet uit onder een wettelijke controle door een accountant. Een accountant weet precies welke eisen er bij wettelijke bepalingen worden gesteld. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u een globaal overzicht van deze bepalingen. 

About the author: Carol Collins